Alexey Vladimirovich Chervinsky
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Przedsiębiorcy
Alexey Vladimirovich Chervinsky
wysłać list Bank listów 0
W więzieniu: 1275 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 29.04.1978
Adres dla listów: IK nr 3, 211300, wieś Witba, obwód witebski, rejon witebski
Wysłałem! + 18
  • Stowarzyszenia
  • Przedsiębiorcy
Wyślij informacje

Skazany za napad na radiowóz policyjny

Decyzja sądu:

4 lata więzienia

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-3
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0