Alexey Yurievich Melnikau
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1440 dni
Miasto rodzinne: Mohylew
Urodziny 20.10.1993
Adres dla listów: ST-8, Żodino ul. Sowieckaja 22A, 222163
Wysłałem! > 10
Wyślij informacje

Na zamkniętym procesie zostali skazani za posiadanie broni i udział w zamieszkach. Z kolonii został przeniesiony do reżimu więziennego.

Decyzja sądu:

7 lat więzienia w warunkach zaostrzonego reżimu

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Zaangażowany w represje
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0