Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Skazańcy
Płeć
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Александр Юранов
Александр Юранов
CPC Vesna
0 Wysłałem!
Probacja
Urodziny: 1964 roku
Miasto rodzinne: Gomel
Wyślij informacje

Житель Гомеля. У Александра третья нерабочая группа инвалидности. Мужчина ухаживает за почти слепым 83-летним отцом, а незадолго до суда он отказался от госпитализации в связи с прединсультным состоянием, так как хотел лично участвовать на судебном заседании по своему делу. Александра обвиняют в том, что весной 2020 года под фотографией сотрудника милиции Войнича, которая было размещена в соцсети "Одноклассники", он оставил комментарий из одного слова. Компенсацию морального вреда потерпевшему суд постановил возместить в полном объеме — выплатить 1500 рублей милиционеру плюс 87 рублей госпошлины.

Decyzja sądu:

3 года "домашней химии".

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?