Alexander Sergeevich Yurchik
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
Alexander Sergeevich Yurchik
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1274 dni
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 16.08.1969
Adres dla listów: IK nr 1, 211440, Nowopołock, ul. Techniczny, 8
Wysłałem! > 10
  • Stowarzyszenia
Wyślij informacje

Został zatrzymany 2 stycznia 2021 roku. Oskarżono go o udział w telegramie o „radykalnym kierunku”.

Decyzja sądu:

8 lat więzienia w kolonii karnej

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Zaangażowany w represje
Kto jeszcze jest w ИК-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0