Alexander Sergeevich Sergeev
Więźniowie polityczni
Bank listów 0
W więzieniu: 816 dzień (dni)
folder Kategorie spraw: Protesty 2020 Mińsk
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 14.10.1985
Adres dla listów: Brak danych
Wysłałem!
+ 1
Wyślij informacje

Zatrzymany za udział w protestach.

W dniu 17 października 2022 roku odbyła się rozprawa Sądu Apelacyjnego. Wyrok wszedł w życie.

Decyzja sądu 21.10.2022:

nieznany

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0