Alexander Nikolaevich Kuchinsky
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 364 dzień (dni)
folder Kategorie spraw: Machulishchi
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 26.05.1973
Adres dla listów: Poczta Główna, skrytka pocztowa 8, Mińsk 220050
Wysłałem! + 1
Wyślij informacje

Osoba zamieszana w sprawę karną wszczętą przez KGB w związku z faktem „próby popełnienia aktu terrorystycznego” w Machulishchi. Podobno jego żona Larisa miała mieszkanie wynajęte rzekomemu sprawcy sabotażu, Nikołajowi Szwecowi. Zatrzymany wraz z żoną. Oskarżano go o post. 289 (akt terroryzmu) Kodeksu karnego.

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0