Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Skazańcy
Płeć
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Александр Леонидович Добрияник
16 Wysłałem!
Wymuszona emigracja
Urodziny: 26 września 1982 roku
Wyślij informacje

Активист, волонтер в штабе Светланы Тихановской. Задержан 24 мая в Минске.

04.07.2021 Точная дата постановки на учет как экстремиста неизвестна, но в письме от 05.06.2021 он уже об этом упоминает
Decyzja sądu:

3 года ограничения свободы.

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?