Alexander Ivanov
Bank listów 0
W więzieniu: 654 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Adres dla listów: Brak danych
Wysłałem!
+ 0
Wyślij informacje

Aleksander Iwanow został oskarżony o dziesięć epizodów: według prokuratury dwukrotnie groził telefonicznie i w wiadomościach sędziom Małaszence i Linnikowi, a także osiem razy groził przemocą funkcjonariuszom policji. Według prokuratury winę potwierdzają zeznania pokrzywdzonych, materiały z telefonu.

Decyzja sądu:

3 lata więzienia .

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0