Alexander Anatolyevich Aderikho
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 593 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Soligorsk
Urodziny 27.09.1980
Adres dla listów: IK nr 17, 213004, Szkłow, ul. 1 fabryka, 8
Wysłałem! + 2
Wyślij informacje

Według prokuratury od maja do listopada 2021 r. Aleksander „umieszczał obraźliwe komentarze pod adresem Łukaszenki w różnych zasobach internetowych”.

Ponadto mężczyzna pozostawił obraźliwe teksty w nienormatywnej formie pod adresem przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białoruś Iwana Tertela, przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej Ludmiły Jermoszyny, deputowanych do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, Ministrowie Spraw Zagranicznych i Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś, a także pracownik prokuratury.

Decyzja sądu 29.08.2022:

3 lata więzienia

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-17
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0