Adam Andreevich Savko
wysłać list Bank listów 4
W więzieniu: 836 dzień (dni)
Urodziny 21.08.2002
Adres dla listów: IK nr 3, 211300, wieś Witba, obwód witebski, rejon witebski
Wysłałem! + 13
Wyślij informacje

Został zatrzymany za udział w protestach. Młodzi ludzie zostali również oskarżeni o otrzymywanie z zagranicy pałek teleskopowych, paralizatorów i innych środków.

Decyzja sądu:

5 lat więzienia.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-3
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0