Znalezione na stronie: 1560
Opiekuny: 107
Na stronie: Znalezione na stronie: 1560 Opiekuny: 107
Sortowanie:
Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Lachowicze
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Z materiałów sprawy wynika, że w latach 2020-2021 Siergiej publicznie znieważył A.G. Łukaszenkę w różnych sieciach społecznościowych. Jak zaznaczono w komunikacie prasowym prokuratury, sądowe badania psychologiczno-psychiatryczne wykazały u mężczyzny pewne zaburzenie psychiczne, w wyniku którego nie mógł on „zdawać sobie sprawy ze społecznego niebezpieczeństwa swoich działań” (czyli pisania komentarzy internetowych na temat Łukaszenki). ).

Decyzja sądu 02.02.2023:

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym z rutynowym nadzorem

Ruslan Evgenievich Zgolich
 • Stowarzyszenia
 • Emeryci
Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 22.04.1967
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
 • Stowarzyszenia
 • Emeryci
Wyślij informacje

Emeryt. Skazany za „znieważenie” Łukaszenki.

Decyzja sądu:

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Bluszcz
Urodziny 20.12.2000
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Według śledztwa wieczorem 26 marca 2021 r. postanowił zademonstrować swój obraźliwy i bluźnierczy stosunek do flagi państwowej Republiki Białoruś – zerwał ją z fasad budynków Iwiewskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz redakcja gazety Kraj Iwiewski.

Decyzja sądu:

przymusowe leczenie z izolacją w szpitalu psychiatrycznym.

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Mohylew
Urodziny 08.07.1992
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Decyzja sądu:

przymusowe leczenie z umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym.

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 09.02.1969
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Decyzja sądu:

Wymuszone leczenie

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Baranowicze
Urodziny 30.07.1985
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Decyzja sądu:

przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym pod stałą superwizją.

Więźniowie polityczni
Bank listów 1
Miasto rodzinne: Homel
Urodziny 02.07.1992
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Z materiałów prokuratury wynika, że Igor Alchow miał zamiar wysadzić w powietrze budynek administracyjny w Homlu przy ul. Biletskiego, aby utrudnić działalność polityczną, zastraszyć ludność i zdestabilizować porządek publiczny. Oskarżono go także o znieważenie Łukaszenki A.L. w sieciach społecznościowych.

Jednak w trakcie procesu i po wynikach badań psychiatrycznych stwierdzono u Igora zaburzenia psychiczne, w chwili popełnienia przestępstwa nie był w stanie zdawać sobie sprawy ze znaczenia swoich czynów i nad nimi zapanować, nie był zdolny do adekwatnego postrzegania rzeczywistości.

Decyzja sądu:

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym pod ścisłym nadzorem.

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Urodziny 30.07.1978
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Obywatel Łotwy. Skazany za komentarz.

Decyzja sądu:

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym ze wzmocnionym nadzorem

Więźniowie polityczni
Bank listów 1
W więzieniu: 783 dni
Urodziny 26.08.1972
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Skazany na przymusowe leczenie psychiatryczne za komentarze zamieszczone w Internecie na portalu społecznościowym, których treści nie podano w postanowieniu sądu, a zawierające krytykę funkcjonariuszy organów ścigania, znieważające byłego szefa GUBOPiK, wiceministra spraw wewnętrznych M. Karpenkowa i A. Łukaszenki.

W przypadku braku znamion zagrożenia publicznego oskarżonego, jeżeli mógłby on wyrządzić krzywdę innym i/lub sobie, umieszczenie go na przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym uważa się za samowolne pozbawienie wolności.

Decyzja sądu:

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Pińsk
Urodziny 02.08.1972
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Decyzja sądu:

Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym z rutynowym nadzorem

Alexander Sergeevich Kisel
 • Stowarzyszenia
 • Ludzie niepełnosprawni
Więźniowie polityczni
Bank listów 0
W więzieniu: 931 dzień
Miasto rodzinne: Mołodeczno
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
 • Stowarzyszenia
 • Ludzie niepełnosprawni
Wyślij informacje

Z materiałów prokuratury wiadomo, że Kisel, korzystając z internetu na portalu społecznościowym „Vkontakte”, pod jednym z postów w grupie „Ostatni dzwonek”, pozostawił obraźliwy komentarz z wulgaryzmami pod adresem Łukaszenki. Według matki jej syn, zwolennik Łukaszenki, zawsze na niego głosował, wzywał wszystkich protestujących do sadzenia. Dodała, że Aleksander od urodzenia jest zarejestrowany u psychiatry, jest osobą niepełnosprawną II grupy dożywotnio.

Decyzja sądu:

przymusowe leczenie .

Mikhail Petrovich Lepeiko
 • Stowarzyszenia
 • Emeryci
Więźniowie polityczni
Bank listów 0
W więzieniu: 726 dni
Miasto rodzinne: Mohylew
Urodziny 02.02.1948
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
 • Stowarzyszenia
 • Emeryci
Wyślij informacje

Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami, więc szczegóły sprawy nie są znane.

Michaiła Lepeiko na spotkaniu reprezentował jego przedstawiciel prawny. Znajomi oskarżonego poinformowali, że był już osobą w podeszłym wieku.

Decyzja sądu:

przymusowe leczenie .

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
W więzieniu: 1089 dni
Miasto rodzinne: Mohylew
Urodziny 28.11.1993
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Według wstępnych informacji został oskarżony o dokonanie w czerwcu 2021 roku zamachu na budynek Instytutu MSW.

Według śledztwa, w nocy 10 czerwca ktoś rzucił butelką z łatwopalną substancją w drzwi wejściowe Mohylewskiego Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poinformował kanał TG MAYDAY.

Kolegium Sądowe ds. Karnych Sądu Okręgowego w Mohylewie na podstawie art. 101 Kodeksu karnego Republiki Białoruś wyznaczyło Zharinowi obowiązkowe środki bezpieczeństwa i przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym nadzorze.

Decyzja sądu:

Środki przymusu bezpośredniego i leczenie w formie przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym ze wzmocnionym nadzorem.

Więźniowie polityczni
Bank listów 3
W więzieniu: 989 dni
folder Kategorie spraw: Sprawa Seltzera
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 15.06.1981
Wysłałem!
> 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Maria była żoną Andrieja Zeltsera.

Wiadomo, że kobieta zbierała podpisy dla Tichanowskiej w 2020 roku. Ale, jak mówią, nie chciała uczestniczyć w akcjach protestacyjnych z powodu swojego małego synka.

Maria została zatrzymana 28 września 2021 roku pod zarzutem współudziału w zabójstwie funkcjonariusza KGB.

28 września białoruscy funkcjonariusze KGB przeprowadzili rewizje i naloty na mieszkańców uczestniczących w protestach w Mińsku w 2020 roku. Andrei Zeltser odmówił otwarcia drzwi funkcjonariuszom (ubranym w cywilne ubrania i bez odznak służbowych) i zamknął się w mieszkaniu wraz z żoną uzbrojoną w karabin myśliwski. Obaj filmowali. Po wyważeniu drzwi Zeltser otworzył ogień z karabinu myśliwskiego do funkcjonariuszy KGB, którzy włamali się do mieszkania. Oficer KGB Dmitrij Fiedosiuk został ranny. Tego samego dnia zmarł w wyniku odniesionych ran w szpitalu. Andrei Zeltser został zastrzelony ogniem zwrotnym.

29 września Główny Zarząd Śledczy Komitetu Śledczego Białorusi wszczął postępowanie karne z artykułu o zabójstwie osoby w związku z wykonywaniem przez nią czynności służbowych.

26 sierpnia 2022 roku okazało się, że wdowa po Andrieju Zeltserze, Maria Uspienskaja, została przeniesiona z Wołodarki do Nowinek.

Andrei Zeltser jest drugim mężem Marii, Maria ma syna ucznia z poprzedniego małżeństwa.

Decyzja sądu 16.06.2022:

przymusowe leczenie

Więźniowie polityczni
Bank listów 0
W więzieniu: 1072 dni
Miasto rodzinne: Homel
Urodziny 07.08.1986
Wysłałem!
< 10
Leczenie przymusowe
Wyślij informacje

Prochorenko został zatrzymany w Homlu 11 sierpnia 2020 r., dotkliwie pobity w Nowobielickim Rejonowym Wydziale Spraw Wewnętrznych, a po oskarżeniu o udział w nielegalnej imprezie masowej został ukarany aresztem administracyjnym na 12 dni.

Według oficjalnego oskarżenia Yuri był subskrybentem kanałów, które publikowały dane osobowe sił bezpieczeństwa. Od grudnia ubiegłego roku do kwietnia 2021 r. pisał „komentarze o charakterze obraźliwym, wyrażone w nieprzyzwoitej formie”. W ciągu trzech miesięcy więzienia Jurij schudł 20 kilogramów. Młody człowiek jest w stanie depresji, zauważył ataki paniki.

Decyzja sądu:

Wymuszone leczenie

Filtr
Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Stowarzyszenia
Kategorie spraw
Artykuły
Płeć
Skazańcy
Mieć dzieci
Problemy zdrowotne
Brak danych
Na liście CPC Vesna
Dodatkowe filtry
Aktualizacje Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0