Walerij Ruselik

Aktywistka medialna, dziennikarka, blogerka, autorka kanału na Youtube „Daroha”.

Walerij Ruselik

Co zrobił opiekun?

Publikacja o Mikołaju.

Publikacja o książce Mikołaja Dedko.

Publikacja na YouTube o tygodniu solidarności z więźniami politycznymi-anarchistami.

Opublikuj około 1000 dni więzienia dla Mikołaja.

Wsparcie Maratonu Solidarności i Mykoły Dedoka.

Wiadomości o Mikołaju Dedoku z listu.

Wiadomości o Nikołaju Dedoku. Valery również napisał do niego list.

Wiadomości o Nikołaju Dedoku.

Publikacja z okazji Dnia Więźnia Politycznego o Mykole Dedce, a także publikacja na YouTube o więźniach politycznych.

Wsparcie dla Nikołaja Dedoka

Publikacja wiadomości o Mykole Dedce .

Publikacja z wiadomościami o Mikołaju Dedce.

Publikacja o wsparciu Mykoły Dedoka

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0