Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Skazańcy
Płeć
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Антон Боровский
CPC Vesna
0 Wysłałem!
Adres dla listów: Brak danych
Wyślij informacje

Солдат срочной службы. Согласно версии обвинения, проходящий срочную службу Антон Боровский с 10 по 11 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на проезжую часть дороги. Доказательство его вины – фотографии, которые он разместил на своей странице в социальной сети.

Decyzja sądu:

3 месяца ареста с отбыванием на гауптвахте военной комендатуры.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?