Jurij Własow

Jurij Własow
Zostań opiekunem

Powiernik kandydatki na prezydenta Swietłany Tichanowskiej w Homlu i obwodzie homelskim. został zatrzymany
6 sierpnia Oskarżony z artykułu 293 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś.

Karta więźnia politycznego

Yuri Ivanovich Vlasov

Jak mogę pomóc?

Rodzina więźnia politycznego wskazała następujące kategorie potrzeb
  • Korepetytor dla dzieci
  • Leki
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0